Phiếu giữ xe, in phiếu giữ xe, bán phiếu giữ xe

Phiếu giữ xe có hai loại, phiếu giữ xe độc quyền được in logo, biểu tượng thông tin của cửa hàng lên phiếu, phiếu giữa xe in sẵn không có in thông tin cửa hàng hay tên doanh nghiệp trực tiếp giữ xe. Với bất kỳ nhu cầu nào của quí khách khi cần đến phiếu giữ xe, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng

  • PHIẾU GIỮ XE IN SẴN

    09-07-2016 // 319 lượt xem

    Phiếu giữ xe in sẵn mà Nét Việt cung cấp đa dạng các loại vé, có in hoa văn chống làm giả. Thật hữu hiệu, tiện ích và đảm bảo cho người sử dụng

    Chi tiết →