GIẤY DUPLEX

Có bề mặt trắng và láng gần giống với giấy Bristol, mặt kia thường sẫm như giấy bồi.

Đang cập nhật!