GIẤY BRISTOL

Có bề mặt hơi bóng, nhưng không mịn như giấy Couche, bám mực tốt vừa phải

Đang cập nhật!